Veiligheid & privacy

Zorg & ICT 2021
18, 19 en 20 mei in Jaarbeurs, Utrecht

Veiligheid & privacy


Veiligheid & privacy

Zorg & ICT 2021
18, 19 en 20 mei in Jaarbeurs, Utrecht

Veiligheid & privacy


Patiënten informatiesystemen, wearables, zorg-op-afstand of domotica verbeteren de kwaliteit van zorg. Maar helaas maakt deze mooie technologie de zorg ook kwetsbaar. Hoe bescherm je jouw organisatie zonder de gebruikers te belasten met onwerkbare procedures?

Veiligheid & privacy in jouw organisatie


Hoe borg je veiligheid en privacy en hoe reduceer je de risico’s rondom beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van informatie voor maximale zorgkwaliteit?

Zorg & ICT biedt handvaten op het gebied van:

• Medicatieveiligheid;
• Privacy(wet) / Cybersecurity in de zorg / Meldplicht datalekken / Dataveiligheid;
• Patiënt en cliëntveiligheid / Zorgkwaliteit;
• Clinical decision support.

Nieuws

Whitepapers

Hoofdmediapartner
Mediapartners